Turandot, Ping, SND, Bratislava 2005

Spustiť prezentáciu