Rigoletto, Monterone, SND, Bratislava 2013

Spustiť prezentáciu